o firmie | sita przemysłowe | tkaniny techniczne | blachy | sita i przyrządy laboratoryjne
pasy transportowe | usługi | kontakt
sita metalowe
sita z tworzyw sztucznych
sita palcowe
ELASTIC 3000
wyposażenie do sit
SITA PRZEMYSŁOWE

WYPOSAŻENIE DO SIT

1. Ochronne profile gumowe

2. Ochronne profile poliuretanowe

3. Adaptor do sit drucianych

5. Dysze natryskowe
Do mokrego sortowania zwłaszcza żwiropiasków i materiałów, z których należy wypłukać frakcje drobne, sortowana warstwa materiału jest na powierzchni sita sortownika skrapiana lub polewana wodą z dysz natryskowych. Są one zamontowane w odpowiedniej odległości nad sortowanym materiałem. Dysze są wyprodukowane z poliuretanu w trzech wielkościach otworów - Ø 4 mm, Ø 7 mm, Ø 9 mm, z gwintem 3/4 ".

Podstawowe zasady prawidłowego rozmieszczenia dysz i ich montażu, łącznie z głównymi wymiarami, podane są na następujących rysunkach.
A) schematyczny rysunek dyszy natryskowej z poliuretanu
B) optymalne rozmieszczenie dysz natryskowych i prawidłowa orientacja montażu
C) zależność natryskiwanej szerokości materiału na płaszczyĄnie sita od montażowej wysokości dyszy

6. Metalowe listwy napinające

7. Elementy mocujące z poliuretanu
a) klin mocujący
b) listwa boczna
c) środkowa listwa mocująca
d) zintegrowana listwa boczna
e) haki i klamry mocujące z podkładką kryjącą i wieczkiem

a) klin mocujący przeznaczony jest:
- do przymocowania elementów skrajnych
Kliny mocujące są dostarczane ze stalowym wzmocnieniem.

b) listwa boczna przeznaczona jest:
- do ochrony ściany bocznej sortownika
- do mocowania elementów skrajnych
- do mocowania płaszczyzn sitowych, sit spawanych itp.
Listwa boczna jest dostarczana ze stalowym wzmocnieniem.

c) środkowa listwa mocująca przeznaczona jest:
- do przymocowania płaszczyzn sitowych (są instalowane w kierunku ruchu sortowanego materiału)
- do przymocowania poprzecznie naprężanych sit do nośników sortownika
Z poliuretanu o wysokiej odporności na ścieranie ze stalowym zbrojeniem.

d) zintegrowana listwa boczna

e) haki i klamry mocujące z podkładką kryjącą i wieczkiem

Made 2004 by Maximum Multimedia

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej rozporządzeniem oraz przepisów prawa krajowego, pragniemy poinformować, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Obsłuugi Przemysłu "KRS" Sp. z o.o., ul. Składowa 6, 26-052 Sitkówka-Nowiny (zwana dalej Spółką); 2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa na mocy art. 6 ust. 1 ww. rozporządzenia, w celu realizacji działań podejmowanych przez Spółkę w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością; 3) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie podmiotom na podstawie i w granicach obowiązujących przepisów; 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie; 5) Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jednakże wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych; 7) Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też przetwarzane w sposób zautomatyzowany; 8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych i prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; 9) przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia; 10) administrator wdrożył środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych.Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptacje tego stanu rzeczy.


Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? ROZUMIEM