o firmie | sita przemysłowe | tkaniny techniczne | blachy | sita i przyrządy laboratoryjne
pasy transportowe | usługi | kontakt
rodzaje tkanin
zastosowanie
przeciw owadom
TKANINY TECHNICZNE

RODZAJE TKANIN

Rodzaje tkanin są zależne od sposobu wykonania splotu. Przez splot rozumie się regularne, powtarzające się przeplatanie drutów osnowy i wątku w podłużnym i poprzecznym kierunku tkaniny.

1. Sploty gładkie
Ten splot jest najczęściej stosowany przy produkcji tkanin. Każdy drut jest zagięty w osnowie albo w wątku, co powtarza się regularnie.

2. Splot skośny
Zawsze dwa druty są zagięte z następującym przeskokiem o jeden drut (patrz rys.). Splot ten jest używany głównie wtedy, kiedy drut jest- w stosunku do wymiarów oczek zbyt gruby, lub wtedy, gdy tkanina jest zbyt delikatna, a więc drut przy zagięciu w splocie tkanym nie trzyma.

3. Splot skośny szpiczasty zmienny
Splot ten jest używany tam, gdzie należy wykluczyć możliwe poprzeczne przesunięcia. Z powodu występujących często różnic otworów używa się go głównie do wykonania różnych wkładek i bardzo rzadko w filtrach lub sitach (patrz rys.).

4. Splot pięciowrzecionowy (atłas)
W przypadku tego splotu do wcześniej określonego zastosowania co piąty drut jest przepleciony. Charakterystyczne jest to, że po jednej stronie powierzchnia jest gładka.

5. Tkaniny filtracyjne ze splotem gładkim
Druty wątku są ułożone tak szczelnie obok siebie, że powstają "oczka zerowe". Druty osnowy są grubsze niż druty wątku. Dobra możliwość przepływu wynikająca z takich samych otworów i łatwe czyszczenie jest główna zaleta tych tkanin.

6. Tkaniny filtracyjne ze splotem skośnym (nieprzepuszczające światła)
Druty wątku są w splocie skośnym umieszczone szczelnie obok siebie. Zawsze jeden drut wątku leży nad a jeden drut pod drutem osnowy. W porównaniu ze splotem gładkim jest tu podwójna liczba drutów.

7. Tkanina filtracyjna pancerna ewent. odwrócona taśma
W odróżnieniu od taśm splotu większość drutów znajduje się w systemie osnowy. Dlatego druty wątku są znacznie grubsze niż drut osnowy. Taka specjalna konstrukcja charakteryzuje się duża stabilnością i gwarantuje dobrą możliwość przepływu.

8. Tkanina filtracyjna otwarta
Taka tkanina filtracyjna jest wykonana w taki sam sposób jak zwykłe taśmy. Druty wątku nie są ułożone tak gęsto obok siebie, ale w pewnej odległości, w ten sposób zwiększa się możliwość przepływu tkaniny. Wadą jest mniejsza regularność otworów. Otwarta tkanina filtracyjna jest produkowana:
a) w splocie gładkim
b) w splocie skośnym.

9. Tkaniny filtracyjne ze splotem skośnym - pancerne
Chodzi tu o tkaninę techniczna, w której kombinacja splotu skośnego i umieszczenia większości drutów w osnowie umożliwia, dzięki wysokiej stabilności i wytrzymałości stosowanie jej w ekstremalnych warunkach środowiska.

Made 2004 by Maximum Multimedia

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej rozporządzeniem oraz przepisów prawa krajowego, pragniemy poinformować, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Obsłuugi Przemysłu "KRS" Sp. z o.o., ul. Składowa 6, 26-052 Sitkówka-Nowiny (zwana dalej Spółką); 2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa na mocy art. 6 ust. 1 ww. rozporządzenia, w celu realizacji działań podejmowanych przez Spółkę w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością; 3) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie podmiotom na podstawie i w granicach obowiązujących przepisów; 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie; 5) Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jednakże wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych; 7) Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też przetwarzane w sposób zautomatyzowany; 8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych i prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; 9) przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia; 10) administrator wdrożył środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych.Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptacje tego stanu rzeczy.


Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? ROZUMIEM