o firmie | sita przemysłowe | tkaniny techniczne | blachy | sita i przyrządy laboratoryjne
pasy transportowe | usługi | kontakt
sita analityczne
przyrządy do anlaliz
SITA I PRZYRZĄDY LABORATORYJNE

SITA ANALITYCZNE
Analityczne sita produkowane są wg aktualnych ważnych norm: ISO 565, DIN ISO 3310, ASTM E11, BS 410, AFNOR, itp. Dostarczamy sita analityczne z metalowymi tkaninami, perforowanym blachami oraz elektrycznie perforowaną folią.1. Z tkaninami metalowymi Najczęściej używane sita analityczne posiadają powierzchnię przesiewającą sita wykonaną z metalowej tkaniny z oczkami od 20 µm do 16 mm i normowane są do wielkości 125 mm. Tkaniny metalowe wykonuje się z oczkami kwadratowymi z gładkim lub skośnym splotem. Tkaniny ze splotem gładkim wykonywane są z oczkami od 38 µm do 125 mm, z splotem skośnym od 20 do 36 µm. Norma pozwala używać splot skośny do wielkości oczek 63 µm.

2. Z blachami perforowanymi Perforowane blachy z oczkami kwadratowymi są wykonywane z oczkami od 4 do 125 mm. Sita z okami kwadratowymi sprawdziły się głównie w zakresie oczek większych tj. od nominalnej wielkości 16 mm. Sita analityczne z blach perforowanych są stosowane głównie przy przesiewaniu składników do betonów, kamieni do budowy dróg, naturalnego grubego piasku lub kruszonych żwirów.

3. Z elektrycznie perforowaną folią Sita analityczne z elektrycznie perforowaną folią przesiewającą wykonywane są głównie z oczkami o wielkości od 5 do 100 µm. Normowane są do wielkości oczek 500 µm. Są wyjątkowo dokładne, lecz skłonne do mechanicznych uszkodzeń. Te elektrogalwaniczne produkowane folie niklowe mają okrągłe lub kwadratowe oka oraz relatywnie szerokie mostki.

Made 2004 by Maximum Multimedia

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej rozporządzeniem oraz przepisów prawa krajowego, pragniemy poinformować, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Obsłuugi Przemysłu "KRS" Sp. z o.o., ul. Składowa 6, 26-052 Sitkówka-Nowiny (zwana dalej Spółką); 2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa na mocy art. 6 ust. 1 ww. rozporządzenia, w celu realizacji działań podejmowanych przez Spółkę w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością; 3) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie podmiotom na podstawie i w granicach obowiązujących przepisów; 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie; 5) Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jednakże wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych; 7) Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też przetwarzane w sposób zautomatyzowany; 8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych i prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; 9) przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia; 10) administrator wdrożył środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych.Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptacje tego stanu rzeczy.


Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? ROZUMIEM