o firmie | sita przemysłowe | tkaniny techniczne | blachy | sita i przyrządy laboratoryjne
pasy transportowe | usługi | kontakt
sita metalowe
sita z tworzyw sztucznych
sita palcowe
ELASTIC 3000
wyposażenie do sit
SITA PRZEMYSŁOWE

SITA PALCOWE

Zastosowanie: sita palcowe są przeznaczone do sortowania materiałów trudnych do przesiewania. Ponadto nadają się do oddzielenia gliny od materiału przeznaczonego do dalszej produkcji. Stosowane są do sortowania odpadów budowlanych w celu ich recyklingu, do sortowania stłuczki szklanej lub sortowania kompostów.

Zalety: duża wydajność sortowania, nie następuje zaklejanie sit lub zacinanie się ziaren, możliwość zastosowania do wszystkich rodzajów materiałów klejących, duża zdolność do samooczyszczania dzięki drganiom tzw. palców, duża żywotność.

Wady: nie można zastosować do sortowania drobnych ziaren poniżej granicy sortowania 6,0 mm i do materiału wejściowego o ziarnach większych niż 150 mm.

Materiał: stal o dużej odporności na ścieranie.

Wielkość oka: 6,0 - 56,0 mm.

Dostarczane wymiary: długość sekcji razem z belką nośną około 470 - 540 mm. Poszczególne palce są mocowane w poliuretanowej belce i są dostarczane w sekcjach o standardowej długości 300, 400 i 500 mm, co pozwala na zmontowanie potrzebnej płaszczyzny dla danej szerokości sortownika.

Zalecenia montażowe: w sortowniku są montowane za pomocą wsporników, które umożliwiają nastawienie nachylenia poszczególnych szeregów palców. Są odpowiednie do zastosowania w sortownikach o wielkości około 1600 x 4000 mm. Przy większych wymiarach sortowników należy przeprowadzić większe zmiany, wymagające współpracy z firmą specjalistyczną. Wielkość szczeliny dobiera się o około 15 % mniejszą, niż wynosi wymagana granica sortowania z powodu drgań palców. Poszczególne sekcje powinny być od siebie na końcu oddalone wysokościowo 0 około 100 mm. Przerwa powinna być większa niż suma wartości: maksymalna wielkość ziarna + wielkość amplitudy sortownika + przewyższenie o 15 %, patrz schemat. Przy montażu palce powinny być uniesione o około 5 - 10° w stosunku do poziomu. Naddatek poszczególnych sekcji jest w przedziale około 70 - 100 mm (patrz schemat). Wspornik nośny może mieć długość maks. 1600 mm. Sortowniki o szerokości powyżej 1600 mm powinny być konstrukcyjnie wyposażone w środkową blachę rozdzielającą, aby można było umocować wspornik nośny dzielony. W sortowniku korzystne jest zamontowanie na wejściu materiału płaszczyzny o długości około 500 mm, tak aby materiał spadał na sita palcowe z małej wysokości. Maksymalna liczba sekcji w sortowniku wynosi 8. Przy większych długościach sortownika (niż 4000 mm) koniec sortownika uzupełnia się sitem zgrzewanym lub jednostronnie gładkim.

Na optymalne funkcjonowanie palcowych sit przy sortowaniu konkretnych materiałów ma wpływ cały szereg parametrów przesiewacza (kąt drgań prostoliniowych, kąt nachylenia palców kształt, amplituda i częstotliwość drgań) przy czym dla różnych materiałów mogą te wartości być inne. Dlatego dla poszczególnych wersji bazujemy na rozwiązaniach producenta przesiewaczy. Przy prawidłowo działającej instalacji, małe przesiewacze osiągają wielkie wydajności - przy zachowaniu jakości przesiewania.

Made 2004 by Maximum Multimedia

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej rozporządzeniem oraz przepisów prawa krajowego, pragniemy poinformować, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Obsłuugi Przemysłu "KRS" Sp. z o.o., ul. Składowa 6, 26-052 Sitkówka-Nowiny (zwana dalej Spółką); 2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa na mocy art. 6 ust. 1 ww. rozporządzenia, w celu realizacji działań podejmowanych przez Spółkę w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością; 3) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie podmiotom na podstawie i w granicach obowiązujących przepisów; 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie; 5) Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jednakże wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych; 7) Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też przetwarzane w sposób zautomatyzowany; 8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych i prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; 9) przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia; 10) administrator wdrożył środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych.Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptacje tego stanu rzeczy.


Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? ROZUMIEM