o firmie | sita przemysłowe | tkaniny techniczne | blachy | sita i przyrządy laboratoryjne
pasy transportowe | usługi | kontakt
sita analityczne
przyrządy do anlaliz
SITA I PRZYRZĄDY LABORATORYJNE

PRZYRZĄDY DO LABORATORYJNYCH ANALIZ

EML 200 digital plus
Przesiewacz laboratoryjny z autokorekcją do sit analitycznych o średnicy 203 mm
EML 200 digital
Przesiewacz laboratoryjny do sit analitycznych o średnicy 203 mm
EML 400/UWL 400
Przesiewacz laboratoryjny do sit analitycznych o średnicy 400 mm
TYLER RO-TAP8, RX 29-10
Przesiewacz laboratoryjny do sit analitycznych o średnicy 203 mm z mechanicznym dociskiem
Przyrząd do czyszczenia sit analitycznych ultradźwiękiem
USC 200 - do sit Ø 230 mm
USC 500 - do sit Ø 500 mm
USC 200 Multi - do sit Ø 200/203 mm
Przyrząd dzielący (SPLITER)
Do mieszania różnych frakcji materiału w celu uzyskania reprezentatywnych próbek
Software CSA
Do komputerowej analizy zgodności uzyskanych przesiewów z normami
CPA 3
Fotooptyczny przyrząd do pomiarów cząstek
CPA 4
Fotooptyczny przyrząd do mierzenia cząstek w systemie ciągłym

Made 2004 by Maximum Multimedia

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej rozporządzeniem oraz przepisów prawa krajowego, pragniemy poinformować, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Obsłuugi Przemysłu "KRS" Sp. z o.o., ul. Składowa 6, 26-052 Sitkówka-Nowiny (zwana dalej Spółką); 2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa na mocy art. 6 ust. 1 ww. rozporządzenia, w celu realizacji działań podejmowanych przez Spółkę w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością; 3) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie podmiotom na podstawie i w granicach obowiązujących przepisów; 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie; 5) Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jednakże wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych; 7) Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też przetwarzane w sposób zautomatyzowany; 8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych i prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; 9) przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia; 10) administrator wdrożył środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych.Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptacje tego stanu rzeczy.


Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? ROZUMIEM