o firmie | sita przemysłowe | tkaniny techniczne | blachy | sita i przyrządy laboratoryjne
pasy transportowe | usługi | kontakt
rodzaje pasów
podstawowe wymiary
PASY TRASPORTOWE

RODZAJE PASÓW

TYP 200. Pas z gęsto nawiniętej spirali drucianej o profilu okrągłym. Końce drutów poprzecznych zakończone pętelką lub spawem.
Zastosowanie: W przemyśle piekarniczym, do mycia owoców i warzyw, do hartowania detali, pieców odpuszczających, itp.
TYP 300. Pas z szeroko nawiniętej spirali z płaskownika. Końce drutów poprzecznych zakończone pętelką lub spawem
Zastosowanie: W przemyśle cukierniczym, do produkcji napojów oraz przy produkcji konserw.
TYP 330, 430. Pas z szeroko nawiniętej spirali z płaskownika lub okrągłego drutu. Pas jest bardzo, gęsty. Końce drutów poprzecznych zakończone spawem.
Zastosowanie: W przemyśle spożywczym, szklarskim, do pieców hartowniczych itp.
TYP 400. Pas z szeroko nawiniętej spirali z drutu o profilu okrągłym. Końce drutów poprzecznych zakończone pętelką lub spawem.
Zastosowanie: W przemyśle cukierniczym, produkcji napojów i konserw, przy pakowaniu w pudełka, do torebek itp.
TYP 550. Pas z przemiennie w prawo i w lewo zwiniętych drutów spirali, które są ze sobą zaplecione. Brzegi pasa zakończone spawem iub zagięciem.
Zastosowanie: Wykorzystywany - jest do produkcji konserw, napojów, przy pakowaniu do pudełek i worków foliowych.
TYP 700. Pas z regularnie giętych drutów, które są ze sobą zaplecione. Brzegi pasa zakończone pętelką.
Zastosowanie: W przemyśle piekarniczym, chemicznym, jako pas schładzający w przemyśle cukierniczym i czekoladowym.
TYP 800. Pas wykonany jest z drutów poprzecznych, na które są nawlekane druty wzdłużne w różnej żądanej odległości, zakończone oczkiem.
Zastosowanie: W przemyśle piekarniczym, chemicznym, jako pas schładzający w przemyśle cukierniczym i czekoladowym.
TYP 900. Pas wykonany jest z drutów poprzecznych, na które nawlekane są gięte płaskowniki różnej wielkości. Brzegi pasa zakończone są spawem lub zagięciem.
Zastosowanie: W przemyśle chemicznym oraz do suszenia w przemyśle spożywczym.
TYP 1000. Jest to pas> który może pracować na łukach (może zakręcać). Między poprzecznymi drutami mogą lecz nie muszą być nawinięte druty spirali,
Zastosowanie: Wykorzystywany jest w tunelach chłodniczych i zamrażających, w przemyśle piekarniczym, cukrowniczym, czekoladowym itp.

Made 2004 by Maximum Multimedia

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej rozporządzeniem oraz przepisów prawa krajowego, pragniemy poinformować, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Obsłuugi Przemysłu "KRS" Sp. z o.o., ul. Składowa 6, 26-052 Sitkówka-Nowiny (zwana dalej Spółką); 2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa na mocy art. 6 ust. 1 ww. rozporządzenia, w celu realizacji działań podejmowanych przez Spółkę w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością; 3) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie podmiotom na podstawie i w granicach obowiązujących przepisów; 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie; 5) Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jednakże wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych; 7) Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też przetwarzane w sposób zautomatyzowany; 8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych i prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; 9) przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia; 10) administrator wdrożył środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych.Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptacje tego stanu rzeczy.


Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? ROZUMIEM