o firmie | sita przemysłowe | tkaniny techniczne | blachy | sita i przyrządy laboratoryjne
pasy transportowe | usługi | kontakt
sita metalowe
sita z tworzyw sztucznych
sita palcowe
ELASTIC 3000
wyposażenie do sit
SITA PRZEMYSŁOWE

ELESTIC 3000 - NOWOŚĆ
Jeszcze jednym krokiem w dobrym kierunku jest sito, którego podstawą są metalowe linki zalane w przezroczystym elastomerze poliuretanowym w miejscach skrzyżowań połączone trwale regularnie lub celowo nieregularnie (w celu zwiększenia efektu samooczyszczania).

Zastosowanie: jako przyszły zamiennik sit metalowych, częściowo również harfowych do sortowania materiałów najróżniejszych rodzajów, ilości i wielkości do granicy przesiewania około 25 mm.

Zalety: duża wolna powierzchnia porównywalna z sitami drucianymi, długi okres żywotności, obniżenie hałasu, duża zdolność do samooczyszczania, bardzo mały ciężar, duża dokładność oczek, łatwy montaż i inne manipulacje.

Wady: w chwili obecnej wyższa cena zakupu, niż sit metalowych.

Materiał: kombinacja elastomerów poliuretanowych i linek stalowych tzw. PUR linki.

Wielkość oka: przewiduje się taką samą skalę wielkości oczek jak w przypadku sit drucianych.

Zalecenia montażowe: sito jest w sortowniku naprężane poprzecznie lub podłużnie zawsze za pomocą felców (przeważnie typu A). Warunkiem jest wyposażenie sortownika w wsporniki z przewyższeniem około 20 mm na 1 m szerokości sortownika, które muszą być wyposażone w ochronne listwy poliuretanowe. Siła napinająca w zależności od średnicy PUR linki zawarta jest w granicach 20 - 45 Nm i spowoduje wydłużenie sita o około 0,5 %.

Made 2004 by Maximum Multimedia

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej rozporządzeniem oraz przepisów prawa krajowego, pragniemy poinformować, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Obsłuugi Przemysłu "KRS" Sp. z o.o., ul. Składowa 6, 26-052 Sitkówka-Nowiny (zwana dalej Spółką); 2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa na mocy art. 6 ust. 1 ww. rozporządzenia, w celu realizacji działań podejmowanych przez Spółkę w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością; 3) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie podmiotom na podstawie i w granicach obowiązujących przepisów; 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie; 5) Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jednakże wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych; 7) Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też przetwarzane w sposób zautomatyzowany; 8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych i prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; 9) przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia; 10) administrator wdrożył środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych.Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptacje tego stanu rzeczy.


Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? ROZUMIEM