o firmie | sita przemysłowe | tkaniny techniczne | blachy | sita i przyrządy laboratoryjne
pasy transportowe | usługi | kontakt
perforowane
cięto-ciągnione
CONIDUR®
BLACHY

CONIDUR®

Podstawowe typy blach:
Blachy CONIDUR® produkowane są z dwoma rodzajami otworów.


Rodzaje perforowanych blach CONIDUR®

1. Drobno perforowana blach (FEINLOCHBLECHE) walcowana, szlifowana.
2. Szczelinowo perforowana blacha (SCHLITZLOCHBLECHE) walcowana, szlifowana.

Oba rodzaje blach różnią się kształtem otworów. Drobno perforowane blachy mają otwory zbliżone do trójkąta. Szczelinowo perforowane blachy mają otwory zbliżone do półelipsy.
Rodzaje blach drobno perforowanych blach (FEINLOCHBLECHE) CONIDUR®.

a) materiał: stal nieulepszana, miedź, mosiądz, aluminium

gubość blachy mm drobna perf. CONIDUR®
0,50 0,10-0,50
0,75 0,15-1,00
1,00 0,20-1,30
1,25 0,30-1,50
1,50 0,35-2,00
2,00 0,40-6,50
3,00 max. na żądanie

Maksymalna długość: 2500 mm
Maksymalna szerokość: 650 mm.

b) materiał: stal chromoniklowana (inne materiały w/g uzgodnień)

gubość blachy mm drobna perf. CONIDUR®
0,20 0,05-0,25
0,25 0,06-0,25
0,35 0,06-0,35
0,50 0,08-0,50
0,75 0,15-1,00
1,00 0,20-2,00
1,50 0,50-4,00
2,00 na żądanie
2,50 max. na żądanie

Maksymalna długość i szerokość uzależniona jest od grubości blachy, perforacji, podziałki.

Rodzaje szczelinowo perforowaych blach (SCHLITZLOCHBLECHE) CONIDUR®

a) materiał: stal nieulepszona, miedź, mosiądz, aluminium

gubość blachy mm szczelinowa perf. CONIDUR®
0,50 0,06x2,00 - 0,20x2,00
0,08x3,00 - 0,80x3,00
0,15x4,00 - 0,80x4,00
0,75 0,20x3,00 - 0,80x3,00
0,20x4,00 - 1,00x4,00
1,00 0,24x3,00 - 0,60x3,00
0,25x4,00 - 1,00x4,00
1,25 0,25x4,00 - 1,00x4,00

Maksymalna długość: 2500 mm
Maksymalna szerokość: 650 mm.

b) materiał: stal chromoniklowana (inne materiały w/g uzgodnień)

gubość blachy mm szczelinowa perf. CONIDUR®
0,20-0,25 0,05x1,00 - 0,15x1,00
0,05x2,00 - 0,15x2,00
0,20-0,35 0,05x2,00 - 0,30x2,00
0,05x2,50 - 0,20x2,00
0,25-0,35 0,06x2,00 - 0,30x2,00
0,06x3,00 - 0,35x3,00
0,06x4,00 - 0,35x4,00
0,50 0,08x2,00 - 0,20x2,00
0,08x3,00 - 0,50x3,00
0,15x4,00 - 0,60x4,00
0,75 0,20x3,00 - 0,80x3,00
0,20x4,00 - 0,90x4,00

Maksymalna długość i szerokość uzależniona jest od grubości blachy, perforacji, podziałki.
Długość szczeliny jest zawsze równoległa do szerokości blachy.

Made 2004 by Maximum Multimedia

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej rozporządzeniem oraz przepisów prawa krajowego, pragniemy poinformować, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Obsłuugi Przemysłu "KRS" Sp. z o.o., ul. Składowa 6, 26-052 Sitkówka-Nowiny (zwana dalej Spółką); 2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa na mocy art. 6 ust. 1 ww. rozporządzenia, w celu realizacji działań podejmowanych przez Spółkę w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością; 3) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie podmiotom na podstawie i w granicach obowiązujących przepisów; 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie; 5) Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jednakże wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych; 7) Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też przetwarzane w sposób zautomatyzowany; 8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych i prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; 9) przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia; 10) administrator wdrożył środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych.Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptacje tego stanu rzeczy.


Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? ROZUMIEM