o firmie | sita przemysłowe | tkaniny techniczne | blachy | sita i przyrządy laboratoryjne
pasy transportowe | usługi | kontakt
perforowane
cięto-ciągnione
CONIDUR®
BLACHY

BLACHY CIĘTO-CIĄGNIONE

Podstawowe typy blach:
z otworami kwadratowymi z otworami w kształcie rombu z otworami sześciokątnymi z otworami okrągłymi

Typy podestowych blach cięto-ciągnionych:
MP 1 MP 2 MP 3

Wymiary, jakość, sposób przygotowania:
Wymiary standardowe:
- w płaszczyznach (1000 x 2000 mm)
- w rolach (szerokość 1000 mm - różne długości)
- na życzenie można dostarczyć dokładnie docięte wg wymiarów
Podstawowe materiały:
- stal czarna, nierdzewna, cynkowana i aluminiowa
- na życzenie istnieje możliwość wykonania z innych niestandardowych materiałów (mosiądz, brąz)
Wykonanie: walcowane - nie walcowane

Zastosowanie:
- ozdobne i przykrycia bezpieczeństwa
- elementy architektoniczne
- wypełnienia kraty
- filtry i wzmocnienia
- schody i podesty
- powierzchnie przesiewające
- do celów akustycznych

Dane do zamówienia:
- długość oka
- szerokość oka
- grubość blachy
- skok
- wymiary blach
- rodzaj materiału
- ilość

Made 2004 by Maximum Multimedia

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej rozporządzeniem oraz przepisów prawa krajowego, pragniemy poinformować, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Obsłuugi Przemysłu "KRS" Sp. z o.o., ul. Składowa 6, 26-052 Sitkówka-Nowiny (zwana dalej Spółką); 2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa na mocy art. 6 ust. 1 ww. rozporządzenia, w celu realizacji działań podejmowanych przez Spółkę w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością; 3) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie podmiotom na podstawie i w granicach obowiązujących przepisów; 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie; 5) Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jednakże wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych; 7) Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też przetwarzane w sposób zautomatyzowany; 8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych i prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; 9) przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia; 10) administrator wdrożył środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych.Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptacje tego stanu rzeczy.


Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? ROZUMIEM